459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Epilepsie, padoucnice

Popis epilepsie, padoucnice

Fyziologie (jak to má fungovat)

Nervový systém je tvořen nervovými buňkami, které zaznamenávají a přenášejí informace.
Od smyslů dostává náš mozek obrovské množství informací. Každý podnět má v našem mozku podobu letícího impulzu mezi nervovými buňkami. Aby mozku neunikl žádný podnět, ale zároveň nebyl impulzy přetížen, panuje i v této funkci citlivá rovnováha. Je-li například impulzů mnoho (nějaká vypjatá situace), mozek bere v potaz jen ty nejdůležitější. Laicky to znamená, že pokud nám jde o život, tak neřešíme, co máme na sobě a zda nám to sluší.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Epilepsie, padoucnice, je definována jako záchvat, respektive opakované záchvaty bez zjevné příčiny. Tyto záchvaty se projevují poruchou vědomí (jedinec tedy nevnímá a následně si nemusí pamatovat co se s ním dělo) a též se objevují křeče svalů, které mohou ztuhnout či ochabnout.

Jako důvod epilepsie vnímá moderní medicína nerovnováhu mezi stimulací a útlumem šíření nervových impulzů, kdy v případě epilepsie převáží stimulující pochody. Neodborně řečeno můžeme říci, že v mozku začne v daný okamžik létat ohromné množství impulzů, což se projeví záchvatem.

Příčina onemocnění zatím není plně pochopena a pro rozvoj epilepsie je patrně třeba souhra několika příčin najednou.

Příčiny

Více...

Poddruhy nemoci

Dnešní medicína epilepsii dělí na řadu druhů a poddruhů, kde se bere v potaz délka záchvatu, přítomnost ztráty vědomí, křečí. My toto dělení přenecháme odborným lékařům a raději se podíváme, co pro sebe můžeme udělat sami.

Příznaky – klinický obraz

Záchvaty v podobě křečí a záškubů končetin i těla, motání hlavy, závrať, či ztráty vědomí trvající sekundy až minuty. Mohou se objevit i halucinace, bludy, poruchy zraku.

Jedinec může mít pěnu u úst, pokousaný jazyk, uvolnění svalů může způsobit pomočení.
Po záchvatu nastává dezorientace, výpadky paměti.

Nevhodné látky

Byliny Více...

Komplikace

  • hlavní komplikací epilepsie jsou zranění následkem pádu při ztrátě vědomí a křečích
  • křeče lýtek, nohou
  • katatonie a kataplexie (kataplexie je výpadek svalového napětí až pády, katatonie jsou stereotypní pohyby, grimasy)

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Epilepsie (padoucnice) patří mezi ta onemocnění, kde má pacient pocit, že pro své zdraví nemůže nic udělat. Přesto si musíme uvědomit, že nemoc je definována jako přehnané šíření impulzů. Pomoci může plné vyloučení silně stimulujících látek (především alkoholu, drog, popřípadě nikotinu, kofeinu), pravidelný spánek v noci a vyvarování se stresujících situací.

Léky

Dnešní lékařství nabízí širokou paletu léků (antiepileptika, antikonvulziva) na mírnění této nemoci.

Byliny

(Informační zdroje stránky)